Disseny i fabricació d'armaris de control i potència

Una de les principals solucions oferts pel departament d’enginyeria d’automatització d’AC Technologies és el disseny, muntatge i programació d’armaris elèctrics de control i de potència.

Armaris de control i potència

Treballem amb programaris com Eplan, Autocad o Solidworks adaptats a les necessitats dels nostres clients: enginyeries, constructores, empreses instal·ladores, departaments de manteniment…

Dissenyem i muntem tot tipus d’armaris elèctrics segons els estàndards actuals de qualitat, les normatives vigents i les especificacions de cada empresa per a controlar i rendibilitzar els processos productius.

Procés de muntatge i verificació

A les nostres instal·lacions ens encarreguem del mecanitzat, muntatge, connexionat i etiquetatge dels elements que componen l’armari elèctric.

Després, cada projecte se sotmet a exhaustives proves per a verificar-ne el funcionament i garantir la precisió del quadre elèctric i el comportament correcte de tots els elements de connexió.

AC Technologies estudiem i apliquem les millors solucions per a rendibilitzar la productivitat de les empreses industrials.

Els nostres clients

Vols saber com oferim les nostres solucions?