Seguretat en maquinària i indústria

La seguretat en maquinària i indústria és primordial en qualsevol empresa. Per això des d’AC Technologies oferim un ampli ventall de productes per a minimitzar els riscos laborals i garantir la protecció dels treballadors:

R

Tancaments de seguretat per a màquines, plantes completes i cel·les robotitzades.

R

Sistema de control de vehicles en indústria RFID.

R

Radars per a cel·les robotitzades i carros mòbils.

R

Sistemes actius i passius.

R

Sistemes de control d’accés.

R

Millores de seguretat en transfers, guiats per GPS i per carrils.

R

Visió artificial.

R

Barreres i cortines de seguretat.

Safety Trans

La importància de la seguretat en maquinària i instal·lacions industrials ens ha portat a desenvolupar un sistema propi per al control d’accessos en instal·lacions amb maquinària mòbil, transfers, transportadors, etc: el Safety Trans.

A més, el nostre departament tècnic també s’encarrega d’adaptar maquinària i instal·lacions a les normatives vigents, marcatges CE, adequació al RD 1215/1997, etc.

integradors oficials de:

Els nostres clients

Vols saber com oferim les nostres solucions?